PRIVACYVERKLARING

  • Wij delen uw gegevens niet met derden
  • Wij gebruiken uw gegevens alleen om concertbezoek mogelijk te maken, t.w. dat wij u:
    • toegangskaartjes mailen / abonnementen per post versturen
    • aankondigingen van onze concerten versturen.

Bij het ontvangen van elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven. U kunt hiertoe ook contact met ons opnemen via het contactformulier.