Financieel verslag 2013/2014

 

Balans

 

Activa                                                                            Passiva

 

Liquide middelen                           357                   Algemene reserve      714

Nog te betalen                         14.510                   Vooruitontvangen  12.943

Nog te betalen         1.210

14.867                                                 14.867

 

 

Staat van baten en lasten

 

Abonnementen, kaarten            18.419               Honoraria musici     24.670

Sponsors                                     6.650               Zaalhuur, vleugel       6.539

Donaties: St.Theo Janssen MOC 12.010               Flyers, publiciteit       8.231

Prins Bernhard Cultuurfonds        6.000               Werkgroep                1.994

Subs.Gemeenten: Amstelveen en                          Advertenties             5.578

Ouderkerk a/d Amstel               3.500                Diverse kosten         1.175
Bankkosten                 185

                            Resultaat                 – 1.893
                                                  46.579                                             46.579